คลินิกแพทย์แผนไทยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
ติดต่อคลินิกแพทย์แผนไทยสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
คลินิคแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 23 หมู่ 8 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170