สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ขอรับบริจาคเงินเพื่อซ่อมแซมตึกผู้ป่วยจิตเวช