บทความ

 

บทความ

 

การจัดการความสัมพันธ์เชิงเสมือนจริง อย่างผสมผสานระหว่างจิตแพทย์และผู้ป่วยจิตเวช ในโลกดิจิตอล

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วของสังคมในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมามีอิทธิพลอย่างมาก ในการ ปฏิบัติทางจิตเวชศาสตร์ ทั้งสภาพแวดล้อมส่วนตัว และวิชาชีพของพวกเขาขณะนี้จิตแพทย์จะต้องมีความเชี่ยวชาญ ในการสร้างความสัมพันธ์ผ่านช่องทางเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย แบบผสมผสาน และการประสบความส าเร็จได้จิตแพทย์จ าเป็นต้องรู้จุดแข็ง ข้อจ ากัดและการปรับตัวที่จ าเป็นส าหรับ เทคโนโลยีแต่ละอย่างที่ใช้ในการสร้างสัมพันธ์กับผู้ป่วย 

“ฮีโร่ของฉันคือเธอ” เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพือเด็กๆ ทั่วโลกที่ได้รับผู้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
“ฮีโร่ของฉันคือเธอ” เหมาะสำหรับพั่อแม่ ผู้้้ปกครอง หรือครูอ่านให้เด็กหรือเด็กกลุ่มเล่็กๆ ฟััง 
ไม่เหมาะให้เด็กอ่านด้วยตัวเองโดยไม่มีพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือครูให้คำแนะนำหรืออธิบาย
ทั้งนี้ มีแผนผลิตหนังสือ “ภารกิจของเหล่่าฮีโร่” ที่จะตีพิมพ์ตามมา เพื่อนำเสนอประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ โควิด-19 เพื่อช่วยให้เด็กๆ จัดการอารมณ์
ความรู้สึก และยังเป็นกิจกรรมทางเลือกให้เด็กๆ อีกด้วย
เอมี่ เด็กสาวอายุ 13 ปี รูปร่างสูง แขนขาเริ่มเก้งก้าง มีสิวเม็ดเล็ก ๆ บนหน้าผาก สวมแว่นสายตา ผมตัดสั้นทรงนักเรียนไทย สีหน้าแสดงความเหนื่อยหน่าย พร้อมกับเรื่องราวความรู้สึกที่ค่อยๆพรั่งพรูเหมือนสายน้ำที่ไหลทะลุสิ่งกีดขวาง