ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 22-06-2563
2020-06-22 13:43:35

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 22-06-2563
2020-06-22 13:42:43

ลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 29-05-2563
2020-06-23 10:16:44

คัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตตรา

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือก 25-05-2563
2020-06-23 10:19:32

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์