ประกาศรับสมัคร


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบ 2 อัตรา
2020-06-09 14:31:17

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา และ ตำแหน่งจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
2020-06-09 14:31:06

ตำแหน่งผู้ช่ายพยาบาล 3 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 19 มิถุนายน 2563